Sinh hoạt chuyên môn tháng 9/2018

Hôm nay ngày 01 tháng 9 năm 2018 Trường MG Phú Ninh tổ chức sinh hoạt chuyên môn để đánh giá rút kinh nghiệm công tác tháng 8 và đề ra công tác tháng 9.

Bà Lê Thị Kiều Oanh Phó hiệu trường chủ trì cuộc họp.

Cùng toàn thể GV trong nhà trường.

* Chuyên môn:

– Hỗ trợ các tổ và giáo viên các nhóm lớp xây dựng kế hoạch chương trình theo thông tư 28 phù hợp với các độ tuổi, phụ hợp với nhà trường.

– Tham mưu với BGH chuẩn bị CSVC, trang thiết bị, đồ dùng cho trẻ trước khi vào năm học mới.

– Xây dựng các kế hoạch chuyên môn năm học 2018 – 2019 và triển khai tới toàn thể giáo viên.

– Cùng với giáo viên các độ tuổi việc xây dựng kế hoạch năm, tháng, tuần phù hợp với ĐK thực tế của nhà trường.

– Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ sổ sách theo đúng quy định của phòng, của trường.

– Kiểm tra HSSS của giáo viên trong tổ và chịu trách nhiệm về chất lượng hồ sơ của tổ viên. Nhà trường kiểm tra hồ sơ của giáo viên trên cơ sở kết quả kiểm tra của tổ ( Ký, duyệt đầy đủ, nếu chưa duyệt coi như chưa hoàn thành )

* Các nhóm lớp:

– Vệ sinh phòng nhóm sách sẽ, thiết kế, sắp xếp môi trường lớp học cho trẻ theo chủ đề trường MN.

– Bố trí, sắp xếp các góc chơi trong lớp và dự kiến đồ dùng đồ chơi trong các góc chơi trong lớp và ngoài trời ( chú trọng hoạt động chơi theo nội dung chương trình của TT28).

– Các lớp thiết kế góc thiên nhiên chuẩn bị cho công tác chấm MT đầu năm (Phân chia các khu vực như năm học trước)

– Tập trung xây dựng kế hoạch năm học và kế hoạch chủ đề” Trường MN” theo thông tư 28 đã tập huấn.

– Đón trẻ, đưa trẻ vào nề nếp và tổ chức học chính thức từ ngày 3/9.

– Chấm biểu đồ theo dõi sức khỏe trẻ theo TT13 đối vơi từng độ tuổi đã được tập huấn